Inspekcje stanu technicznego budynków

, Leszek

budynki

Jako określenie przeglądu technicznego obiektu sformułować należy wszelki zakres prac, których naczelnym przedmiotem jest diagnoza faktu czy rozpatrywany przez kontrolera gmach budowlany może być zakwalifikowany do dalszego użytku dla ludzi w nim przebywających pod względem bezpieczeństwa. To jakiego rodzaju obiekty zaklasyfikowane są jako podlegające przeprowadzaniu przeglądów technicznych i jakie osoby są uprawnione do realizacji takich przeglądów ustalone jest szczegółowo w przepisach Prawa budowlanego.

Przeglądy techniczne obiektów katowice mogą być odbywane w odstępach do pół roku, jednego roku czy pięciu lat, oraz mogą dotyczyć w jednakowym zakresie pełnego budynku jak również szczególnych jego instalacji (np. instalacja sanitarna, instalacja elektryczna lub układ centralnego ogrzewania). Człowiek, który dokonuje takich cyklicznych kontroli technicznych obiektu (czyli krótko mówiąc inspektor nadzoru budowlanego) zobowiązany jest do opracowania protokołu z przeglądu budowlanego obiektu, w którym zapisuje swoje notatki co do statusu technicznego obiektu, podlegającego kontroli technicznej. W tymże protokole wpisuje się jego odczucia z przebiegu przeglądu technicznego, jak również jego wymagania wobec zarządcy obiektu co do zaobserwowanych w nim nieprawidłowości.

Z wykonanego przeglądu technicznego obiektu inspektor przekazać musi sporządzony przez siebie protokół osobie, która jest odpowiedzialna za zlecanie regularnych kontroli technicznej obiektu - przeważnie osobą tą jest gospodarz albo zarządca danej nieruchomości. Na posiadaczu lub też zarządcy posiadłości, która musi podlegać takim regularnym przeglądom technicznym obiektów ciąży zobowiązanie do utrzymywania tzw. książki obiektu budowlanego, w której muszą być spisane raporty z wszelkich sporządzonych kontroli stanu technicznego budowli.

Przeprowadzenie takiego rodzaju przeglądu obiektu wiąże się z pewnymi kosztami, które mogą wahać się w sporym zakresie, a zależą one od takiego typu czynników jak rodzaj i wielkość obiektu, obszar inspekcji, pozostająca do dyspozycji inspektora dokumentacja techniczna obiektu albo wreszcie rejon, w zasięgu jakiego odbywa się ta kontrola. Wydatki na kontrole techniczne obiektu ponoszone są rzecz jasna przez posiadacza lub administratora budynku.